Działam

Charytatywnie

Pomagam

Fundacja Małgorzaty Niemczyk

Pomysł założenia Fundacji inspirowany był chęcią niesienia pomocy i dobra osobom, które tego potrzebują. Kamieniem węgielnym wszystkich akcji prowadzonych przez Fundację jest program „Podziel się Wigilią”. To pierwsza inicjatywa charytatywna w naszej historii, która ostatnio obchodziła jubileusz 10 lecia. Niezmiernie nas cieszy obserwowanie, jak z  każdym kolejnym rokiem poszerza się krąg darczyńców i obdarowanych. Wspierają nas nie tylko osoby prywatne, placówki oświatowe, ale też lokalni przedsiębiorcy i znane marki. Program pomocowy „Podziel się Wigilią” kierujemy do rodzin z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością czy chorobą nowotworową. Fundacja wspiera również uchodźców w Ukrainy. Uczestniczę we wszelkich szlachetnych przedsięwzięciach, które zmieniają świat na lepsze. 

Fundacja Niemczyk

Kwesta na Starym Cmentarzu

XXVII Kwesta na Starym Cmentarzu

Od kilku lat kwestuję na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. 1 listopada razem z kwestującymi zbieramy pieniądze, aby ratować łódzkie nagrobki. Każdego roku wydarzenie odbywa się dzięki Towarzystwu Opieki nad Starym Cmentarzem. 

Z uzbieranej kwesty, w poprzednim roku udało się odrestaurować  prawie 200 pomników. 

W 2021 roku kwestowałam razem z 

prezydent Miasta Łódź – Hanną Zdanowską, 

Ryszardem Bronisławskim, 

Krzysztofem Kwiatkowskim, 

Małgorzatą Bartosiak oraz Tomaszem Kacprzakiem. 

Projekt dla zdrowia

Jednym z wielu programów mojej Fundacji jest „Projekt dla zdrowia”. Jego celem jest rozpropagowanie aktywności ruchowej, która jest naturalnym i nieodzownym elementem zdrowego trybu życie, ale także niezbędnym czynnikiem procesu rehabilitacyjnego, po przebytych chorobach. Schorzenia cywilizacyjne czy niedawna pandemia COVID – 19, udowodniły, że aktywność fizyczna ma kolosalne znaczenie nie tylko w profilaktyce, ale także w procesie rekonwalescencji. Wysiłki Fundacji Niemczyk w tym programie, ukierunkowane są bez wyjątku do wszystkich grup wiekowych. Zależy nam na tym, by w świadomości każdego obywatela zakiełkowało ziarno zdrowego i aktywnego trybu życia. Chcemy promować regularne uprawianie aktywności fizycznej na każdym etapie życia, ponieważ poprawa kondycji fizycznej pozytywnie oddziaływuje na inne sfery życia człowieka.

Fundacja Niemczyk

Fundacja Niemczyk

Projekt ratujemy życie

Każdy z nas może stać się świadkiem zdarzenia, w którym ktoś wymaga natychmiastowej pomocy. Być może od jej udzielenia zależy czyjeś życie. A może to właśnie Twoje życie będzie uzależnione od wiedzy i umiejętności innych uczestników zdarzenia. Dlatego tak ważne jest nabycie odpowiednich kompetencji w tym zakresie. Celem Fundacji jest edukacja i uwrażliwienie w temacie pomocy innym. Chcemy pokazać jak należy reagować w różnych wypadkach, jak się zachować, i przede wszystkim jak pomagać w sytuacjach nagłych. Fundacja Niemczyk w tym projekcie skupia się upowszechnianiu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ale też na uświadamianiu jak ważną rolę pełnią osoby udzielające pomocy w procesie ratowania życia. 

Dzień godności

Dzień Godności powstał z inicjatywy księcia Norwegii Haakona, filozofa z Finlandii prof. Pekka Himanena oraz działacza społecznego Johna Hope Brytana. W Polsce zyskał na popularności dzięku Jackowi Olechowskiemu i Jackowi Szwajcowskiemu. Międzynarodowy Dzień Godności obchodzony jest w trzecią środę października. Ustanowienie takiego wydarzenia miało za zadanie uwrażliwić młodzież na drugiego człowieka. Na jego odmienność, i to pod każdym możliwym względem; kulturowym, rasowym, płciowym, światopoglądowym, religijnym, obyczajowym, czy fizycznym. W tym szczególnym dniu zaproszeni goście rozmawiają z młodymi ludźmi o tym, czym jest godność, tolerancja, empatia, współczucie. 

Dzień Godności

Zawsze chętnie rozmawiam z młodzieżą

WOŚP

Zawsze może na mnie liczyć

WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wspaniałą akcja charytatywna, w której od lat biorę czynny udział. Zawsze staram się wspierać, jak mogę i czym mogę, tak szlachetne przedsięwzięcia. Każdy przedmiot wystawiony na aukcję charytatywną i wylicytowany przez darczyńców, daje satysfakcję, że będziemy mogli udzielić pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Zbiórką pieniędzy na szlachetne cele, to walka o każdą złotówkę, którą można odpowiednio zagospodarować. Jestem przekonana, że pracując na rzecz własnej Fundacji, jak i na rzecz innych instytucji, które zrzeszają ludzi dobrej woli, spełniamy ludzkie marzenia i poprawiamy ich byt. Głęboko wierzę w mądrość sentencji: „pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby”.