Małgorzata Niemczyk

Aktywność

Parlamentarna

0
Wystąpienia na posiedzeniu Sejmu
0
Interpelacje, zapytania, oświadczenia

Projekty poselskie i interpelacje

0
Projekty poselskie
0 %
Głosowania

IX Kadencja

Sejmu RP

Małgorzata Niemczyk

Poseł na Sejm

Przynależność do komisji

KOMISJA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI

Poznaj skład

PODKOMISJA STAŁA DO SPRAW SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY

Poznaj skład

KOMISJA USTAWODAWCZA

Poznaj skład

przynależność do

Stałych delegacji parlamentarnych

i grup bilateralnych

przynależność do

zespołów parlamentarnych

Łódzki Zespół Parlamentarny

Parlamentarny Zespół Strażaków

Parlamentarny Zespół ds. Edukacji Seksualnej

Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego

Parlamentarny Zespół ds. Pomocy humanitarnej

Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetu trzeciego wieku

Parlamentarny Zespół ds. Środowiska, Energii i klimatu

Parlamentarny Zespół ds. Afryki

Parlamentarny Zespół Przyjaciół zwierząt

Parlamentarny Zespół ds. Sportu Kobiet

Parlamentarny Zespół Zerwij z Plastikiem

Parlamentarna Grupa Kobiet