A za mną cały dzień spotkań z Wami

A za mną cały dzień spotkań z Wami
Rozmowy
Pytania
Gra w siatkówkę!
Wspólne zdjęcia
Autografy
Bardzo się cieszę, że Panie Prezydent
Hanna Zdanowska oraz Joanna Skrzydlewska
znalazły czas, aby wesprzeć mój event!
Podziękowania śle także całej mojej drużynie

Dodaj komentarz