Nie dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

Nasze stanowisko jest jednoznaczne:
❌ Sprzeciwiamy się budowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego ❗️
❌ Ten projekt powinien być natychmiast zawieszony i szczegółowo zweryfikowany❗️
❌ NIE dla rabunku❗️
❌ NIE dla krzywdy ludzkiej❗️

Dodaj komentarz