Niezwykle ważny projekt noweli ustawy o sporcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa

Niezwykle ważny projekt noweli ustawy o sporcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa, oczekiwany przez środowisko sportowe, zakładający m.in. powołanie Rzecznika Ochrony Bezpieczeństwa Sportu, a także określający prewencję i edukację, oraz sposób prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przemocy i dyskryminacji.
To jeden z czynników, który zapewni bezpieczeństwo uczestnikom sportu, m.in. dzieciom trenującym
Dzisiejszą konferencję poprowadziłam razem z Agnieszka Hanajczyk oraz Andrzej Szewiński – Poseł na Sejm RP
Bardzo dziękuję Wszystkim, z którymi wspólnie pracowaliśmy nad projektem noweli ustawy 📄📃 a w szczególności podziękowania kieruję do:
dr hab. Eryk Kosiński,
mec. Agata Kotwica-Stefańska, mec. Tomasz Dauerman,
dr hab. Marcin Górski,
dr Jarosław Bączyk,
mgr Marcin Waszak
Serdeczne podziękowania kierujętakże do Agnieszka Hanajczyk – za pomoc i udzielane wsparcie
Za wykonaną pracę dziękuję Wszystkim pracownikom i członkom Parlamentarnego Zespołu ds. Sportu Kobiet oraz pozostałym

Dodaj komentarz