Piękny jubileusz 100lecia OSP w Będzelinie

Piękny jubileusz 100lecia #OSP w Będzelinie
Wszystkim druhnom i druhom – dziękuję za oddanie z jakim działacie za to z jaką pasją i zaangażowaniem podchodzicie do swojej pracy jesteście jedną z niewielu tak prężnie działających ochotniczych straży pożarnych
Dzięki środkom unijnym – macie możliwość działać na poziomie takim, jak Państwowa Straż Pożarna
OSP w Będzelinie życzę kolejnych #100lat rozwoju i trwania na straży życia i dobytku mieszkańców
A jej strażakom – tyle samo powrotów co i wyjazdów

Dodaj komentarz