Procedowanie specustawy

Trwa procedowanie specustawy
Od 24 lutego z Ukrainy do Polski przyjechało 1,2mln osób.
Niestety w systemie granicznym może być tylko zarejestrowanych około 20%.
Najprawdopodobniej do końca tygodnia może dotrzeć kolejny 1 mln.
‼️ Specustawa‼️
✔️Legalizuje pobyt obywateli Ukrainy i Białorusi w Polsce na okres 18 miesięcy, również tych, którzy przyjechali do Polski po przekroczeniu granicy w innych państwach
✔️Rejestracja w Polsce musi nastąpić w ciągu 60 dni od wjazdu na terytorium Polski
✔️Zapewnić finansowanie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce (zarówno u osób prywatnych jak i pobytu organizowanego przez samorządy)
✔️Praca:
– Zatrudnienie we wszystkich formach
– otwieranie własnej działaności gospodarczej przez uchodźców
– Uprawnienia dla osób, młodzieży i dzieci do kontynuacji kształcenia
– Uprawnienia dla nauczycieli, nauczycieli akademickich, lub pracowników naukowych do wykonywania zawodu,
– Uprawniena – pielęgniarki, lekarze, ratownicy, rehabilitanci, fizjoterapeuci do wykonywania zawodu
✔️Obowiązek nadania numer PESEL, jego nadanie rozwiąże wiele problemów , w tym M.in. opiekę medyczną, pomoc społeczną i socjalną, edukację,
✔️Ważna też jest aby była procedura nadania numeru PESEL dla osób bez dokumentów,
✔️ustanowienić opiekunów tymczasowych dla niepełnoletnich bez opiekunów prawnych.
🟠 Wyjaśnienia wymaga:
– jeśli osoba wyjedzie z Polski na okres dłuższy niż miesiąc, to czy po powrocie do Polski osob będzie mogła ubiegać się o ponowny legalny pobyt?
🔴 Niestety, ale i w tej ustawie są zapisy z którymi nie możemy się zgodzić:
✔️ Umieszczono zapis dotyczący zwolnienia z odpowiedzialności za przestępstwa urzędnicze popełnione przez pracowników administracji rządowej- już raz to wprowadzono w ustawie w czasie trwania pandemii.
✔️ Tworzony jest Fundusz Pomocy – finansowanie pomocy poza kontrolą Sejmu – nie będzie wiadomo jakie kwoty i na co są wydawane, kto realizuje zamównienia itd.
✔️ Ustne polecenia wydawane przez Wojewodę powinny być potwierdzane pisemnie
🟢 Uważam, że w specustawie lub w rozporządzeniu Ministra Sportu powinien również znaleźć się zapis regulujące status zawodników ukraińskich we wszystkich kategoriach wiekowych na terenie Polski 🇵🇱

Dodaj komentarz