Protest pod Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej

Trwa protest pod Sejm Rzeczypospolitej Polskiej osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i ich opiekunów  Iwona Hartwich – Posłanka na Sejm RP
Jutro będą procedowanie dwa projekty
-projekt obywatelski
-projekt rządowy
Rząd zapomniał o osobach najsłabszych, o osobach, które trwale wymagają pomocy non stop – są po prostu niesamodzielni
Protest odbywa się pod hasłem „Godne życie dla naszych dzieci”

Dodaj komentarz