Spotkanie w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podczas pierwszego czytania Obywatelskiego Projektu Ustawy oraz spotkanie z dziewczynami ze związku pielęgniarek

Spotkanie w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podczas pierwszego czytania Obywatelskiego Projektu Ustawy oraz spotkanie z dziewczynami ze związku pielęgniarek
Rozmawiałyśmy o aktualnych problemach z jakimi mierzą się pielęgniarki, a także o finansowaniu i kwalifikacjach.
Ponadto, poruszyliśmy temat braku szacunku ze strony PiS-u wobec wykonujących zawód pielęgniarki
Czytanie projektu odbyło się około godziny 22. w czwartek wieczorem i był to ostatni punkt trzydniowego posiedzenia

Dodaj komentarz