Taka poprawka?

22 czerwca Warszawa
❌ PiS będzie udzielać niedozwolonego wsparcia finansowego wybranym podmiotom – klubom sportowym według własnych ustalonych kryteriów i tylko w 5-ciu niejasno wybranych dyscyplinach sportu‼️
❌ Zawsze kiedy rząd będzie chciał dofinansowywać sport będę wspierać takie działania – jednak oczekuję przejrzystych i transparentnych reguł oraz kryteriów‼️
❌ Oczekuję, ze wszyscy polscy sportowcy i wszystkie polskie kluby sportowe, które będą brały udział w międzynarodowych rozgrywkach sportowych będą mogli zawrzeć umowę na promocję Polski przez sport z Polską Organizacją Turystyczną‼️ a nie grupka wybrana przez PiS- a tak jest w tej chwili 😡
❌ Niestety PiS chce aby tylko 45 klubów mogło podzielić między sobą kwotę 60 milonów złotych‼️
❌ Tak – dla promocji Polski przez sport przez POT
❌ Tak – dla umów dla wszystkich polskich sportowców i wszystkich polskich klubów
❌ Tak – dla promocji Polski przez sport przez sportowców niepełnosprawnych
❌ Tak – dla wszystkich dyscyplin sportu
❌ Nie – dla dzielenia sportowców, dzielenia sportu
❌ Nie – dla niejasnych kryteriów wyboru klubów które dostaną dofinansowanie
❌ Dodatkowo w wyniku tego projektu:
– wzrośnie znacznie zróżnicowanie w budżetach klubów grających w ligach polskich – dofinansowywanych przez POT i nie dofinansowywanych‼️
❌ Poziom sportowy drużyn w ligach będzie więc mocno zróżnicowany (dofinansowany kupi dobrych zawodników)
❌ Słabe ekipy będą słabsze – bo nie dostaną dofinansowania, nie kupią zawodników
❌ Mocni – zostaną mocarzami i nie będą mieć z kim przegrać w krajowych rozgrywkach ligowych
❌ Niestety ale PiS funduje nam krajowe rozgrywki Ligowe do tzw jednej bramki
❌ Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej w drugim czytaniu -złożyliśmy poprawkę z rekomendacji mojej i kolegów z komisji sportu –
W poprawce rozszerzyliśmy uprawnione podmioty do promocji Polski przez polskich sportowców.
Jutro głosowanie na sali plenarnej.

Dodaj komentarz