Za nami otwarte spotkanie w Strzelinie

Za nami otwarte spotkanie w Strzelinie – dyskusje na temat sytuacji w rolnictwie, budownictwie, m.in. o naszych propozycjach programowych jak kredyt 0% czy dopłaty do czynszu.
Nie zabrakło też tematów lokalnych jak problemy z drogami wynikającymi z działalności kopalni granitu czy współdziałania powiatu z gminą – budowa obwodnicy Strzelina, albo podatek drogowy, który powinien być opłacany zgodnie z wykonywanym transportem a nie siedziba firmy.
Dziękujemy Wam za spotkanie, Mariusz Witczak, Jarosław Duda

Dodaj komentarz